Onze droom

Biologische landbouw en natuur,
volledig geïntegreerd

Samen werken we aan een rendabel agro-ecologisch voedselproductiesysteem

Er is toekomst voor (grootschalige) rendabele landbouw, waarbij biologische landbouw en natuur volledig met elkaar geïntegreerd zijn en de biodiversiteit verbetert.

Daar geloven wij in en gaan we voor.

We willen onze kennis over een nieuwe manier van voedselproductie delen en anderen inspireren: boeren, natuur- en landschapsbeheerders, beleidsmakers en burgers.

Doet u ook met ons mee?

 

Onze ambitie:

Over vijf jaar hebben we in Flevoland samen met onze partners een rendabel agro-ecologisch voedselproductiesysteem gerealiseerd.

De resultaten:

  • De biodiversiteit is toegenomen.
  • Het niveau van de voedselproductie is gelijk of hoger: tegelijk is de diversiteit van de geteelde gewassen toegenomen.
  • De kwaliteit van het voedsel is hoog (denk aan smaak en inhoudsstoffen).
  • De bodem is vruchtbaar en zorgt voor waterbuffering en CO2-opslag.
  • De opgedane praktijkkennis is beschikbaar voor ondernemers, onderwijs en overheid.
  • We blijven continu experimenten opzetten en ontwikkelen onze kennis door.

 

Lees hoe wij deze resultaten realiseren…

 

Biologische landbouw bestuiving bijen
Biologische landbouw Agroforestry
Biologische landbouw Strokenteelt
Biologische landbouw
Biologische landbouw excursie aardappeldemoveld