Bewonersbijeenkomst Oosterwold

Op woensdagavond 30 november is er een avond voor de bewoners van Oosterwold die graag meer willen horen over het bouwplan op de Stichtse lijn en met ons mee willen denken over lokale afzet en concrete kennisactiviteiten.

Intentieverklaring lokale voedselketen

Hemus tekende een Intentieverklaring om samen te werken aan een lokale voedselketen in Almere. Hemus en ERF BV streven er naar om de producten die geteeld worden op de Stichtse lijn lokaal af te zetten bij horeca, detailhandel of huishoudens.

Project Symbizon van start

In het Symbizon project wordt vanuit het Nationaal Consortium Zon in Landschap onderzoek gedaan om zo nieuwe kennis en inzichten voor efficiënt gebruik van land te krijgen. In dit project wordt de combinatie van een zonne-energiepark met strokenteeltlandbouw onderzocht.

ERF en Hemus werken, als experts in grootschalige strokenteelt, in het consortium samen met TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf en Aeres Hogeschool.

Werkzaamheden Stichtse Lijn

Begin oktober zijn de werkzaamheden op de Stichtse lijn hervat. Vanwege de droge zomerperiode hebben we de werkzaamheden uitgesteld, omdat de grond te hard was om te bewerken. 

Geslaagde zomerexcursie strokenteelt in de praktijk

Ook onze tweede zomerveldexcursie naar de strokenteeltpercelen van Hemus en Erf was een succes. Een leuk gemêleerd gezelschap van 12 deelnemers liet zich informeren over strokenteelt, natuurlijke plaagbestrijding en onze praktijkervaringen met strokenteelt op grote schaal.

Interesse in strokenteelt vanuit binnen- en buitenland

Nu de gewassen in de strokenteelt er mooi bijstaan, is het een goed moment om met bezoekers de strokenteeltpercelen te bezoeken. De interesse komt vanuit verschillende groepen. We ontvingen een groep uit Denemarken bestaande uit onderzoekers, adviseurs, medewerkers van het Organic Agriculture Center en boeren, ontmoetten onderzoekers en telers op de Biovelddag en organiseerden een excursie strokenteelt voor onze relaties.