Bewoners blijven graag betrokken bij ontwikkeling Stichtse Lijn

Bewoners van Oosterwold zijn over het algemeen positief over de plannen voor de Stichtse Lijn. Wel willen ze graag meegenomen worden in het traject. Dat bleek tijdens een bewonersavond op 6 april 2022.

De Stichtse Lijn is een strook van 30 meter breed en 5,5 kilometer lang tussen Almere en Utrecht, gereserveerd voor openbaar vervoer. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van deze gronden en heeft Stichting Hemus en ERF BV gevraagd een plan te bedenken voor de tijdelijke invulling en het beheer van de Stichtse Lijn. Samen willen ze hier fruit, noten en andere biologische gewassen in stroken telen en daarnaast gras- en bloemenstroken inzaaien.

Communicatie en kennisdeling belangrijk

De bewonersavond op 6 april trok zeventig belangstellenden. Over het algemeen waren zij positief: biologische strokenteelt past goed in het gebied. Belangrijkste boodschap vanuit de bewoners: communiceer goed en tijdig. Dat gaat zowel over de werkzaamheden (wat gebeurt waar en wanneer?) als over de teeltmethode (hoe werkt strokenteelt, wat levert het op voor biodiversiteit?). Kennisdeling werkt twee kanten op, vinden bewoners ook. Zo kunnen Stichting Hemus en ERF BV rond de Stichtse Lijn van gedachten wisselen met bestaande voedselinitiatieven in Oosterwold, zoals Velt, Oogsterwold en de Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold.

Actief betrokken

Daarnaast hebben verschillende bewoners de wens om actief betrokken te zijn bij de Stichtse Lijn. Er is belangstelling om producten af te nemen, mits niet te duur, bijvoorbeeld via zelfoogst, een groentetas of via lokale winkels. De animo hiervoor zal toenemen als bewoners mee mogen denken over wat er geteeld wordt op de Stichtse Lijn. Sommige bewoners gaven aan misschien zelfs mee te willen werken. Die participatie kan worden georganiseerd via de bewonersorganisatie, gebiedsorganisatie of via Platform Oosterwold.

Stichting Hemus en ERF BV kregen meteen een uitnodiging voor een kopje koffie! Daar gaan we graag op in. Daarnaast zien we het belang van goede gebiedscommunicatie: we gaan werk maken van regelmatige updates over de Stichtse Lijn via de nieuwsbrief en website van Maak Oosterwold.

Meer weten?

Lees meer over het project.