Kick-off Climate Farm Demo project

Op 25 maart vond de digitale kick-off van het project Climate Farm Demo plaats. Hemus is één van de 60 bedrijven in Nederland die aan dit Europese project meedoen. Dat betekent dat we aan de slag gaan met de thema’s gewasbeheer, watermanagement, mestverspreiding en bodembeheer met als doel een bijdrage te leveren aan klimaatmitigatie en […]

Aankondiging 21 mei 2024

Feestelijke uitreiking boekje Pionieren toen en nu, resultaten ERF en Hemus op 21 mei 2024 (voor genodigden) Tevens nemen we die dag afscheid van onze voormalige voorzitter Bart Fokkens en lid van bestuur/RvT Ineke Mastenbroek. Ook zal door verschillende sprekers terug en vooruit worden gekeken op de ontwikkeling van de biologische landbouw in Nederland en […]

Eindrapport Dutch Edamame

Het project Edamamebonen op kleigronden in gematigd klimaat is eind 2023 afgerond. In samenwerking met aantal Flevolandse akkerbouwers en dutch soy / Green Organics, is binnen de context van het flevolandse programma Growing Green Proteins en Landbouw Meerdere Smaken onderzoek gedaan naar en praktijkervaringen opgedaan met de teelt van verse sojabonen. Tevens waren de ontwikkeling […]

Masterclass Biodivers telen 7 juni 2024

https://www.bioacademy.nl/aanbod/masterclass-strokenteelt-2024 Het werkt, om de paar meter een ander gewas: Biodiverser telen, hoe pak je dat aan en wat levert het je op? Op veel locaties in Nederland wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landbouw van de toekomst. Zo ook bij ERF en Hemus, de grootste locatie waar al heel wat jaren kennis […]

Workshop Soil Health Benchmarks

Een gemêleerde groep van agrarisch ondernemers, beleidsmakers, grondeigenaren en onderzoekers bespraken donderdag 16 november uitdagingen, behoeften en oplossingen als het gaat om bodemgezondheid. Workshop van Europees project Soil Health Benchmarks dat input uit de regio ophaalt om bijdrage te leveren aan goed (Europees) bodembeleid en monitoring. Samen met ERF BV was Hemus organisator van deze […]