Hoge opkomst bewonersavond Stichtse lijn

In het Demopark in Oosterwold organiseerde Stichting Hemus i.s.m. ERF BV op 30 november 2022 een informatieavond voor de bewoners die aan of bij de Stichtse lijn wonen. Het werd een druk bezochte avond met bijna 50 belangstellenden. Het bouwplan werd besproken, er werden ideëen door bewoners aangedragen en vragen beantwoord.

Symbizon bij Omroep Flevoland

Op 21 november verscheen bij Omroep Flevoland een artikel met filmpje waarin Rosemarie Slobbe vertelt over de bijdrage van Hemus aan het Symbizonproject. Het is de planning dat op 19 december het zonnepark in werking wordt gesteld. Wij zullen in het voorjaar beginnen met het telen van gewassen in stroken tussen de zonnepanelen.

Bewonersbijeenkomst Oosterwold

Op woensdagavond 30 november is er een avond voor de bewoners van Oosterwold die graag meer willen horen over het bouwplan op de Stichtse lijn en met ons mee willen denken over lokale afzet en concrete kennisactiviteiten.

Intentieverklaring lokale voedselketen

Hemus tekende een Intentieverklaring om samen te werken aan een lokale voedselketen in Almere. Hemus en ERF BV streven er naar om de producten die geteeld worden op de Stichtse lijn lokaal af te zetten bij horeca, detailhandel of huishoudens.

Project Symbizon van start

In het Symbizon project wordt vanuit het Nationaal Consortium Zon in Landschap onderzoek gedaan om zo nieuwe kennis en inzichten voor efficiënt gebruik van land te krijgen. In dit project wordt de combinatie van een zonne-energiepark met strokenteeltlandbouw onderzocht.

ERF en Hemus werken, als experts in grootschalige strokenteelt, in het consortium samen met TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf en Aeres Hogeschool.

Werkzaamheden Stichtse Lijn

Begin oktober zijn de werkzaamheden op de Stichtse lijn hervat. Vanwege de droge zomerperiode hebben we de werkzaamheden uitgesteld, omdat de grond te hard was om te bewerken.