Hemus als proeftuin Landbouw: Meerdere Smaken

Hemus is proeftuin Landbouw: Meerdere Smaken geworden. We brengen partijen samen om met ons innovatieve teeltsystemen als strokenteelt en agroforestry verder te ontwikkelen. Ook zorgen we voor kennisdeling.

Eerste bomen voor Agroforestry-project geplant

Ons mooie plan om landbouw en natuur te integreren door middel van agroforestry is op 7 december tot uitvoering gekomen. We hebben 7 rijen hazelaars met blokken inheemse struiken geplant op ons perceel van ca 4 ha.

Agroforestry netwerk Flevoland opgericht

Bevlogen en enthousiast. Dat waren de kernwoorden op de eerste netwerkbijeenkomst met ondernemers uit Flevoland die allen bezig zijn of plannen hebben voor agroforestry. Daarom hebben we op 2 december jl. het agroforestry netwerk Flevoland opgericht.

Hoge opkomst bewonersavond Stichtse lijn

In het Demopark in Oosterwold organiseerde Stichting Hemus i.s.m. ERF BV op 30 november 2022 een informatieavond voor de bewoners die aan of bij de Stichtse lijn wonen. Het werd een druk bezochte avond met bijna 50 belangstellenden. Het bouwplan werd besproken, er werden ideëen door bewoners aangedragen en vragen beantwoord.

Symbizon bij Omroep Flevoland

Op 21 november verscheen bij Omroep Flevoland een artikel met filmpje waarin Rosemarie Slobbe vertelt over de bijdrage van Hemus aan het Symbizonproject. Het is de planning dat op 19 december het zonnepark in werking wordt gesteld. Wij zullen in het voorjaar beginnen met het telen van gewassen in stroken tussen de zonnepanelen.

Bewonersbijeenkomst Oosterwold

Op woensdagavond 30 november is er een avond voor de bewoners van Oosterwold die graag meer willen horen over het bouwplan op de Stichtse lijn en met ons mee willen denken over lokale afzet en concrete kennisactiviteiten.