ERF en Hemus aanwezig op Oosterwold Ontkiemt 2022

Zaterdagmiddag 21 mei waren we te gast op stadsboerderij Vliervelden tijdens de inspiratiedag Oosterwold Ontkiemt. De gezamenlijke stand van ERF en Hemus was goed herkenbaar aan de vlaggen, maar vooral ook door de vele foto’s die laten zien wat we doen.

De stand werd goed bezocht met uiteraard veel bewoners van Oosterwold die meer wilden weten over onze (komende) activiteiten op de Stichtse Lijn. Hierover kunnen we meedelen dat de dammen en duikers zijn aangelegd, zodat ERF toegang heeft tot de Stichtse Lijn. Begin juni beginnen we met de grondbewerking van de Stichtse Lijn, daarna zal er een groenbemester worden ingezaaid om de bodemstructuur te verbeteren en stikstof te binden. De grond wordt zo voorbereid voor de teelt van diverse gewassen in strokenteelt. In het najaar starten we met het planten van de bomen en struiken voor de agroforestry.

Kennisquiz

Wij hebben ook kennisgemaakt met inspirerende mensen met veel kennis met wie we mogelijk in de toekomst kunnen samenwerken. Opvallend was dat veel mensen het niet aandurfden de quiz te maken, hoewel je een leuke landbouwexcursie kon winnen. Hierbij de goede antwoorden op de vragen:

  • Gemiddeld haal je 5.800 kg erwten van 1 biologische ha;
  • Een zweefvlieg is functioneel voor de landbouw omdat hij natuurlijke vijanden als luizen eet en hij draagt bij aan de bestuiving;
  • Het gewas op de foto was pastinaak;
  • ERF staat voor Exploitatie Reservegronden Flevoland en Hemus is de Latijnse naam voor de rivier de Eem.

Kinderen konden een moestuinboek voor kinderen winnen als ze goed raadden hoeveel veldbonen er in de pot zaten. Geen 800 zoals velen dachten, maar 1996 (het oprichtingsjaar van ERF).

Het was een mooie dag en we hopen een groot deel van de bewoners weer te zien tijdens onze activiteiten op en voor de Stichtse Lijn.