Bijeenkomst Agroforestrynetwerk Flevoland op 29 maart

Datum en tijd
29 maart 2023
13:30 - 16:00


UITNODIGING AGROFORESTRY NETWERK FLEVOLAND

Op woensdag 29 maart organiseert het onlangs opgerichte Agroforestry Netwerk Flevoland een bijeenkomst voor alle personen en organisaties die een rol kunnen en willen spelen bij de ontwikkeling van Agroforestry in Flevoland.

In Flevoland zijn nu 14 ondernemers met een vorm van Agroforestry op hun bedrijf of met concrete plannen.Bij de uitvoering van die plannen hebben zij gemeenten, provincie en soms ook waterschap en terreinbeheerders nodig. En kunnen deze partijen door samen te werken met deze ondernemers misschien makkelijker hun beleidsdoelen te realiseren.

Doel van de bijeenkomst is om elkaar te leren kennen en het krijgen van een gedeeld beeld over Agroforestry in Flevoland en ieders rol daarin.

We zijn welkom bij het bedrijf van BioRomeo, Zwijnsweg 5, Ens

Programma

13.15               inloop

13.30               Welkom en inleiding

13.40               Presentatie door Sanne van Leeuwen (WUR) over o.a.

-de verschijningsvormen van Agroforestry

-het effect op landschap, biodiversiteit, klimaat en rendement

-relevante regelgeving, grondwaarde en pacht

-rol van gemeente, provincie, waterschap en terreinbeheerders

14.20               Presentatie van de ambities in Flevoland door Deborah de Groot

14.35               Plenair: vaststellen van de vragen en behoeften vanuit de stakeholders

15.30               Naar buiten: hoe pakt BioRomeo Agroforestry het aan?

Wij hopen op je komst. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Aanmelden kan via info@hemus.nu