On Farm Experience

Datum en tijd
18 september 2023 - 22 september 2023
De hele dag


In samenwerking met The Lighthouse Farms Academy https://www.lighthousefarmnetwork.com/ organiseren we voor stakeholders uit het voedselsysteem een cursusweek op ons bedrijf. Met in de ochtend kennisoverdracht en discussie onder leiding van experts van de vakgroep Farming System Ecology van WUR en in de middag  doe je praktijkervaringen op en ondervind je voor welke beslissingen en uitdagingen een duurzame akkerbouwbedrijf zoals ERF en Hemus staat. Aan het einde van de week ben je in staat om de complexe werkelijkheid op het landbouwbedrijf te vertalen naar je eigen werk en activiteiten die nodig zijn om gezamenlijk te komen tot een duurzaam voedselproductiesysteem. Houd onze website in de gaten voor meer informatie voor aanmelden.