Excursies

KOM LANGS BIJ HEMUS!

Wil je meer weten over strokenteelt of agroforestry?

 • Voor agrarische ondernemer of adviseurs:
  Wil je zien wat deze technieken kunnen betekenen voor je bedrijf?
 • Voor overheden, natuurorganisaties en ketenpartijen:
  Wil je weten hoe atroekenteelt en agroforestry bijdragen aan een leefbare aarde, biodiversiteit en toekomstbestendige landbouw? Of wil je dit faciliteren?
 • Voor burgers en consumenten:
  Wil je weten hoe jij met voedsel kan bijdragen aan een gezond en biodivers landschap? Wil je eens in het echt zien wat strokenteelt is?
 • Voor onderzoek en onderwijs:
  Wil je met ons leren, onderzoeken en innoveren?

Wij verzorgen excursies op maat, voor verschillende doelgroepen.

 

Programma

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

 • Ontvangst
 • Presentatie HEMUS/ERF
 • Veldbezoek
 • Afsluiting

We bieden een binnen- en een buitenarrangement aan.
Beiden duren ongeveer 2 uur.
Prijzen vanaf € 25 pp.

Verdere invulling en aanpassing van het programma is mogelijk in overleg.

 

Contact

Heb je interesse? Neem contact op met Rosemarie Slobbe. Contactgegevens vind je onderaan de website.

 

Flyers

Download onze flyers (pdf)