Geslaagde zomerexcursie strokenteelt in de praktijk

Op woensdag 24 augustus vond in Almere de tweede zomerveldexcursie Strokenteelt plaats. Er hadden zich 12 mensen aangemeld, waaronder een aantal medewerkers van Stichting Flevo Landschap, boeren, burgers en mensen uit de agrarische branche. Een leuk gemêleerd gezelschap dat onder de bomen, aan de rand van het perceel, met interesse aanhoorde waarom ERF en Hemus met strokenteelt zijn begonnen en nog steeds enthousiast zijn.

Na dit algemene verhaal, verteld door Rosemarie Slobbe, ontstond een gesprek of strokenteelt nu voor alle boeren interessant is en welke andere  teeltsystemen kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit en gezonde bodem én ook nog rendabel zijn. Toehoorders vertelden dat boeren huiverig zijn voor de (financiële) risico’s die verandering met zich meebrengt.
Boeren aarzelen omdat er geen meerwaarde voor producten uit strokenteelt wordt betaald. Onze praktijkervaring en de onderzoeksresultaten op onze percelen geven ons redenen om het juist wel te doen.

Dirk van der Weert is dagelijks met de strokenteelt bezig, hij liet de deelnemers de gewassen zien en vertelde over de natuurlijke plaagbestrijding en over de oplossingen die hij heeft gevonden voor de uitdagingen die strokenteelt met zich meeneemt. Omdat we in de volle zon stonden, kwamen er vragen over droogte en beregening of irrigatie. Als je hier meer over wilt weten, houd dan onze website in de gaten. Binnenkort presenteren we een factsheet met daarin 10 redenen om met strokenteelt aan de gang te gaan , hier komt ook het watervraagstuk aan de orde.

En toen waren wij ook toe aan een glas water!