Hemus als proeftuin Landbouw: Meerdere Smaken

De provincie Flevoland heeft onlangs Hemus als proeftuin benoemd binnen het programma Landbouw: meerdere smaken. Doel van dat programma is het stimuleren van vernieuwingen in de landbouw door ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheden met elkaar te verbinden in een proeftuin. En dat doet Hemus met verve door te werken aan teeltsystemen waarbij de integratie van biologische landbouw en natuur centraal staat. Samen met collega ondernemers en partners uit het onderzoek en het onderwijs die ons zowel kennis leveren via langdurig onderzoek, maar ook kennis komen halen via excursies en stages. Onze smaak bevat de volgende elementen: biologisch, voedsel, biodiversiteit, strokenteelt, agroforestry, experimenteren met meervoudig ruimtegebruik door functies te combineren. Doe vooral met ons mee.