Hemus en ERF zoeken nieuw lid voor Raad van Toezicht / Bestuur

Hemus en ERF zoeken nieuw lid voor Raad van Toezicht / Bestuur

Wilt u via onze organisaties een rol spelen in de doorontwikkeling van biologische landbouw? Kijk verder en reageer voor 15 februari 2023

ERF werkt aan innovatieve biologische teelt op tijdelijk te beheren gronden in Flevoland. Haar grootschalige teelt op 1000 hectare biedt ruimte om voorop te lopen in innovatie en het geïntegreerd ontwikkelen van landbouw en natuur. In samenwerking met Hemus wordt ingezet op een omslag naar een natuurinclusieve, grootschalige rendabele biologische landbouw die de biodiversiteit verbetert.

Stichting ERF is in 1996 opgericht voor het biologisch telen op deze ‘reservegronden,’ in 2018 heeft zij Stichting Hemus opgericht om de kennisontwikkeling en het toepassen van toekomstgerichte landbouwmethodes meer permanent te kunnen ontwikkelen Drie bestuursleden vormen het bestuur van Stichting ERF en hebben ook zitting in de Raad van Toezicht van Stichting Hemus.

Uw verantwoordelijkheden

De RvT/Het bestuur is medeverantwoordelijk voor het houden van toezicht, gevraagd én ongevraagd klankbord te zijn voor de directeuren, werkgeverschap uit te oefenen en te zorgen voor goed bestuur. Elk lid draagt daarin bij vanuit zijn/haar specifieke kennis en achtergrond. Diversiteit is daarbij van groot belang voor het goed kunnen adviseren van de directeuren op terreinen als exploitatie, planningen, investeringen, gebruik van gronden, afsluiten van contracten, inzetten van het netwerk, lobby en meer. Zij zetten daarmee ook concreet hun kennis in voor onze organisaties.

Bouwt u graag mee aan het succes?  

Wij zoeken een nieuw lid met ervaring op het gebied van toezicht, bij voorkeur een breed netwerk in Flevoland en idealiter contacten met het provinciale en gemeentelijke speelveld en de groene sector (agrarisch bedrijfsleven, natuur, landschap). U bent integer, een teamspeler en intrinsiek gemotiveerd via onze organisaties te werken aan een omwenteling in de landbouw.

Solliciteer naar deze functie

Graag ontvangen wij uw CV en een korte motivatie uiterlijk 14 februari per mail aan Ingrid Veeman via secretariaat@erfbv.nl

Meer informatie? 

Lees de volledige vacaturetekst en neem via de mail secretariaat@erfbv.nl contact op om meer informatie te ontvangen over de functie en de organisaties ERF en Hemus. Desgewenst kunt u ook een oriënterend gesprek hebben met de voorzitter van de RvT/Het bestuur. Ook de website van ERF en de website van Hemus geven meer informatie.