Hemus i.s.m. ERF BV partner in nieuwe Europees onderzoeksproject Soil Health Benchmarks

Benchmarks: Bouwen aan een Europees netwerk om bodemonderzoek te bevorderen, de gezondheid van de bodem te monitoren en te pleiten voor duurzaam land gebruik. Hemus is partner in het Europees Horizon-project Soil Health Benchmarks. Hemus vormt samen met ERF BV, WUR, Wij.land en Commonland de Nederlandse case studie.

Het doel van de BENCHMARKS is om een Europees netwerk op te bouwen dat een gedeeld begrip creëert van de beoordeling van de bodemgezondheid onder diverse landgebruiken en klimatologische omstandigheden. BENCHMARKS zal bepalen hoe de gezondheid van de bodem kan worden gemeten en zal context- en schaalrelevante meettechnieken bieden, van perceel- tot Europese schaal. In samenwerking met partnerschappen met meerdere belanghebbenden wil BENCHMARKS bijdragen aan landgebruikssystemen die de gezondheid van de bodem bevorderen, zij aan zij met landbeheerders.

BENCHMARKS is een consortium van 29 partnerorganisaties. Zes universiteiten en negen onderzoeksinstituten met een sterke staat van dienst op het gebied van bodemgezondheidsonderzoek en een geschiedenis van betrokkenheid bij relevante beleidsinitiatieven. Deze omvatten de Soil Mission Board, EUSO-werkgroepen voor gegevens en monitoring en het Europees bodempartnerschap.

Samen vormen deze partners een sterk, pan-Europees consortium met een schat aan wetenschappelijke expertise op het gebied van bodemgezondheid. Naast zijn wetenschappelijke expertise omvat het consortium partners met een focus op het implementeren van praktijken om de bodemgezondheid en burgerwetenschap te verbeteren, evenals organisaties die werken aan beleidsontwikkeling.

Voor meer informatie: https://soilhealthbenchmarks.eu/ en https://soilhealthbenchmarks.eu/wp-content/uploads/2023/02/Fast-Facts_NL.pdf