Hoge opkomst bewonersavond Stichtse lijn

In het Demopark in Oosterwold organiseerde Stichting Hemus i.s.m. ERF BV op 30 november 2022 een informatieavond voor de bewoners die aan of bij de Stichtse lijn wonen. Het werd een druk bezochte avond met bijna 50 belangstellenden.

“We begonnen met een korte presentatie over de activiteiten die we sinds april, de vorige bijeenkomst, hebben ondernomen”, vertelt Rosemarie Slobbe van Hemus. ”We hebben goede toegang tot de percelen geregeld, de 3 stroken van 6 meter voor de eenjarige teelten uitgezet, een bouwplan gemaakt en we zijn aan de slag gegaan met de samenwerking met de Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold. Tussendoor is Roy Michielsen van ERF BV met een aantal bewoners naar de Floriade geweest voor een bezoek aan Utopia en heeft diverse bewoners gesproken over hun wensen. Vervolgens hebben we laten zien dat Hemus in de regio van Oosterwold ook actief is met agroforestry en strokenteelt in combinatie met zonnepanelen”.

“Het zijn praktijkexperimenten die we uitvoeren om te kijken of we op een rendabele manier een landbouwsysteem kunnen ontwikkelen dat bijdraagt aan de biodiversiteit. In grote lijnen schetsten we het proces: stroken ontdoen van gras, deze winter zwart laten en in het voorjaar beginnen met de gewassen zaaien en planten. Dat zullen telkens gewasparen zijn die goed bij elkaar passen. Aan één kant komen bomen en struiken, aan de andere kant vooral een bloemen/kruidenstrook. We zijn nog druk bezig met een plan voor de inheemse bomen en struiken, zowel de soortenkeuze als de financiering daarvan.”

“Na de pauze kwamen vooral inhoudelijk vragen over onze opzet”, zo vervolgt Rosemarie Slobbe. “Suggesties, tip om hazelnootbomen geënt met truffels te planten en ook de zorgen over de doorwaadbaarheid werden geuit. Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf hebben wij de opdracht gekregen om de Stichtse lijn een (innovatieve) landbouwkundige invulling te geven. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarvoor de Stichtse lijn in pacht uitgegeven aan Hemus. Wij kunnen en zullen geen verhardingen of oversteekplaatsen aanleggen of faciliteren. Wel houden we rekening met een groenstrook langs de poldersloten, waar bewoners kunnen lopen. Ook langs de bomenstroken en kruidenstrook kan worden gelopen. Er werd positief gereageerd op de vraag of we in het voorjaar een avond organiseren waarin we dieper ingaan op de voordelen van gewasdiversiteit in de landbouw en de onderzoeksresultaten in de strokenteelt tot nu toe.”

Voorstel bouwplan

Voorgesteld bouwplan waar Hemus mee begint. Gedurende de jaren kan het worden bijgesteld indien gewenst.

Presentatie

Download de presentatie (pdf) >>