Interesse in strokenteelt vanuit binnen- en buitenland

Deense delegatie

Nu de gewassen in de strokenteelt er mooi bijstaan, is het een goed moment om met bezoekers de strokenteeltpercelen te bezoeken. De interesse komt vanuit verschillende groepen. We ontvingen een groep uit Denemarken bestaande uit onderzoekers, adviseurs, medewerkers van het Organic Agriculture Center en boeren. Zij werken aan een project waarin zij proefvelden op verschillende grondsoorten aanleggen voor strokenteelt met als doel kennisontwikkeling en interesse te kweken bij boeren. Tevens hopen zij een netwerk van boeren op te zetten die met strokenteelt aan de gang willen. Behalve dat ze bij ons langskwamen, bezochten ze ook de Biovelddag en de strokenteeltlocatie in Wageningen. Wij konden hen meer vertellen en laten zien over de praktische uitvoering, het bouwplan in ruimte (welke gewassen naast elkaar) en tijd (welke gewassen volgen elkaar op), inzet van machines, effect op biodiversiteit en rendement. Belangrijk aspect is dat de weerbaarheid van het teeltsysteem groter lijkt te zijn en dat bijvoorbeeld terug is te zien in de  mate van verspreiding van fytoftora in de aardappelen. Dat kan ook voor de Deense akkerbouwers een motivatie zijn om strokenteelt te overwegen.

Biovelddag

De Biovelddag was ook een goed moment om kennis over strokenteelt te delen en zelf op te doen. Onder leiding van de WUR onderzoekers was er een bijeenkomst van telers die zelf bezig zijn met strokenteelt. Doel van de bijeenkomst was elkaar te leren kennen, kennis te delen en kennisvragen te formuleren voor de onderzoekers. Juist omdat ieder bedrijf anders is ingericht en ondernemers zeer verschillende gewassen telen is er geen eenduidig recept voor strokenteelt en is juist die uitwisseling van ervaringen heel nuttig. In de middag lieten studenten van de Wageningen Universiteit zien welke onderzoeken zij doen, uiteenlopend van invloed van strokenteelt op de aanwezigheid van mijten en springstaarten, de onkruidecologie, het gebruik van dronedata en uiteraard de gewasopbrengsten in de strokenteelt. Vanuit Hemus willen we alle nieuwe kennis vertalen naar een praktischer niveau en deze kennis meenemen in ons verhaal tijdens de excursies die we geven.

Excursie voor onze relaties

Al onze stakeholders waren welkom om samen te komen op het perceel aan de Trekweg bij Almere om naast de rijen haver, veldbonen en aardappelen en meer te horen over de voordelen en uitdagingen van strokenteelt. Ook was het een mooi moment om meer te vertellen over de plannen die Hemus heeft met agroforestry in combinatie met strokenteelt. De geïnteresseerden vormden een mooie mix van telers, bewoners Oosterwold, mensen uit het onderwijs en onderzoek. Hierdoor ontstond er een levendige uitwisseling van kennis en ervaring die ieder op zijn of haar manier al heeft opgedaan.