Kick-off Climate Farm Demo project

Op 25 maart vond de digitale kick-off van het project Climate Farm Demo plaats. Hemus is één van de 60 bedrijven in Nederland die aan dit Europese project meedoen.
Dat betekent dat we aan de slag gaan met de thema’s gewasbeheer, watermanagement, mestverspreiding en bodembeheer met als doel een bijdrage te leveren aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Oftewel, hoe kunnen we onze bedrijfsvoering zo aanpassen dat we zo min mogelijk bijdragen aan klimaatverandering en beter omgaan met de effecten van klimaatverandering. Mogelijk komen we er via monitoring achter dat ons perceel met agroforestry een positieve rol kan spelen in de CO2 vastlegging.

Samen met de onderzoekers van WUR stellen we een klimaatplan op dat we de komende 6 jaar zullen uitvoeren. Gedurende de 6 jaar geven we drie keer een demonstratiebijeenkomst voor ondernemers uit de buurt en andere geinteresseerden. Meer informatie is te vinden op https://climatefarmdemo.eu/about-/