Lighthouse farmers ontmoeten elkaar in Ierland

Sinds 2019 werkt Rogier Schulte, hoogleraar Farming Systems Ecology aan de WUR, aan een netwerk van Lighthouse farms die dienen als wereldklaslokaal en laboratorium voor het ontwikkelen van duurzame landbouwsystemen, zie https://www.lighthousefarmnetwork.com/

Begin juni waren Roy Michielsen (ERF BV) en Rosemarie Slobbe (Hemus) op werkbezoek In Ierland. Samen met andere lighthouse farmers uit het wereldwijde netwerk, onderzoekers en studenten deden zij inspiratie en kennis op m.b.t. het op een duurzame manier voedsel produceren.

Hemus was er voor de eerste keer bij en Rosemarie Slobbe heeft er veel inspiratie, kennis én contacten opgedaan, Rosemarie: “Het is heel bijzonder om een aantal dagen op te trekken met mensen uit de hele wereld, landbouwers en onderzoekers, die met elkaar toewerken naar een duurzame manier van voedsel produceren. Mooi om te zien was hoe de Ierse Lighthouse farm heeft ontdekt dat archeologie en landbouw elkaar kunnen versterken door van elkaars technieken gebruik te maken. Voor Hemus is interessant wat er in Oostenrijk en Spanje gebeurt omdat ze daar werken aan verschillende systemen van agroforestry en aan bodemherstel. Maar ook van de wijze waarop men in Ethiopië werkt met lokale gemeenschappen, kunnen we veel leren.
Ik ben ook blij dat het initiatief is genomen om een Lighthouse Farm Academy te ontwikkelen. Het staat nog in de kinderschoenen, maar zal straks een structuur vormen voor kennisdeling: praktijkervaring gecombineerd met (wetenschappelijke) lezingen voor een breed geïnteresseerd publiek. En dat sluit goed aan bij onze doelen voor kennisontwikkeling en kennisdeling.”