Onderzoek

Rapport ‘Strokenteelt in de praktijk’

Strokenteelt heeft veel voordelen:

  • De opbrengst is zeker zo hoog als bij een monocultuur
  • Ziekten en plagen krijgen minder kans
  • Er is veel meer biodiversiteit
  • En het is praktisch uitvoerbaar!

 

ERF BV en Hemus experimenteren daarom al sinds 2016 met hoe je landbouw en natuur meer kunt integreren. We willen als biologische telers een weerbaarder teeltsysteem én meer biodiversiteit. We onderzoeken daarom sinds 2017 hoe we strokenteelt (en sinds 2022 ook agroforestry) kunnen toepassen. Hoe creëer je meer (bio)diversiteit en houd je het tegelijkertijd rendabel en uitvoerbaar? Dit onderzoeken we samen met de WUR en het Praktijknetwerk Strokenteelt.  We delen graag onze praktijkkennis.

Download rapport ‘Strokenteelt in de praktijk’ >>