Climate Farm Demo

Hemus doet sinds begin 2024 mee aan het EU-project Climate Farm Demo en maakt daarmee deel uit van het Climate Farm Demo netwerk.

Over het project

Met hulp van een adviseur (WUR) stellen we een klimaatadaptatie- en mitigatieplan op voor ons bedrijf. Vervolgens hebben we zes jaar de tijd om dit plan uit te voeren. De uitvoering zal gemonitord worden. Alle resultaten worden binnen het netwerk gedeeld, o.a. via demonstratiedagen die elk bedrijf organiseert.

Hemus doet aan dit project mee omdat wij werken aan een robuust teeltsysteem en alle adviezen om dat beter te doen goed kunnen gebruiken. Gezien de klimaatverandering die al merkbaar is, is dat heel hard nodig. Daarnaast leveren we graag een bijdrage aan vermindering van de klimaatverandering o.a. door langdurig CO2 op te slaan in de bomen van ons agroforestryperceel. Meer kennis hierover, ook over mogelijkheden voor verwaarding van CO2 opslag is welkom.

De verwachting is dat we in najaar 2024 het plan klaar hebben en bij de start van de uitvoering een demodag organiseren voor alle ondernemers uit de omgeving.

Meer info