Cropmix

Cropmix is een onderzoek van Wageningen UR, gestart in 2023. Hemus en ERF draaien hierin mee.

Doel

In Cropmiz werkt een interdisciplinair team van onderzoekers samen met 24 akkerbouwers aan het ontwikkelen van nieuwe kennis over:

  1. de ecologische principes voor duurzame teeltsystemen en
  2. de sociaal-economische en maatschappelijke factoren die de transitie naar landbouwsystemen met gewasdiversiteit hinderen of juist mogelijk maken.

 

Het strokenteeltperceel aan de Trekweg is één van de onderzoekspercelen in dit onderzoek. Ook wordt de strokenteelt op het agroforestry-perceel in het onderzoek betrokken.

Eerste resultaten

In het voorjaar van 2024 kregen we een eerste presentatie van onderzoeksresultaten naar biodiversiteit in de strokenteelt in vergelijking met monocultuur.
Bekijk hier de flyer (pdf) >>

Ook zijn de eerste living labs gestart. In het living lab Machinerie kijken studenten naar oplossing voor betere irrigatietechnieken in de strokenteelt.

Meer info