Over ons

Onze missie en visie

 

Stichting Hemus streeft naar…

…de ontwikkeling van duurzame, vernieuwende vormen van landbouw. Dit door landbouw en natuur samen te brengen. Onze ambitie: robuuste landbouwsystemen met een rendabel verdienmodel. Stichting Hemus wil zo de omslag naar een natuur-inclusieve landbouw realiseren. Biologische landbouw is het uitgangspunt.

Deze droom maken we niet alleen waar: betrokkenheid van de samenleving is van groot belang. We zijn altijd op zoek naar nog meer andere partijen (zoals landbouwers, natuurbeheerders en de stedelijke omgeving) om mee te doen. We willen inspireren en samen laten zien dat het kán. Zo vergroten we uiteindelijk samen de biodiversiteit.

 

Dit doen we door…

…kennis bij elkaar te brengen, ermee te experimenteren en het door te ontwikkelen. En uiteindelijk: door praktische kennis te verspreiden. Zo kunnen de nieuwe landbouwsystemen toegepast worden op boerenbedrijven en bij terrein beherende organisaties.

Voor deze kennis verwerven we gronden en bewerken we ze. Dit doen we voornamelijk in Flevoland. We experimenteren met natuur-inclusieve landbouw in de praktijk.

Voor bewerking, onderzoek en kennisdeling werken we samen met verschillende andere partijen. Ook kijken we naar maatschappelijke ontwikkelingen bij onze experimenten, zoals de eiwittransitie.

Lees meer over onze aanpak(pdf, 2,5MB)

 

 

 

Hoe het begon

Stichting Hemus is begin 2019 opgericht door Stichting ERF BV. ERF verzorgt het tijdelijk beheer van landbouwgronden in de Flevopolders en heeft zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een innovatief biologisch akkerbouwbedrijf. Onder meer door het toepassen van strokenteelt op grotere schaal en het telen van nieuwe eiwitgewassen, zoals veldbonen en verse sojabonen.

ERF heeft de landbouwgronden in tijdelijk beheer. Daarom zocht zij een manier om de kennisontwikkeling en het toepassen van innovaties meer permanent te ontwikkelen. Hiervoor is Stichting Hemus opgericht.

Op dit moment werken we aan verschillende ambitieuze projecten voor een nieuwe, toekomstgerichte manier van voedselproductie.

Wist u dat…
‘Hemus’ de Latijnse naam is voor de rivier ‘De Eem.’

In het beleidsplan leest u veel meer over het ontstaan en de activiteiten van Stichting Hemus.

 

Wie zijn wij?

 

Zo geven we onze organisatie vorm

Stichting Hemus is een kleine stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat we geen subsidie ontvangen. Daarom zijn we afhankelijk van de opbrengst van eigen activiteiten en van schenkingen door particulieren en instellingen.

 

ANBI

Voor de belastingen heeft Stichting Hemus een ANBI-status. Dit betekent dat schenkingen aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Om deze status te behouden, geldt een publicatieplicht van gegevens.

We bestaan uit een Raad van Toezicht, bestuur en staf. De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.

Stichting Hemus werkt samen met Stichting ERF en ERF BV. De bestuursleden van Stichting ERF vormen de Raad van Toezicht van Stichting Hemus. Ook de staf bestaat uit medewerkers van ERF BV.

 

Directeur / bestuurder

  • Mevrouw ir R.B. Slobbe (Rosemarie)

 

Wie vindt u in de Raad van Toezicht?

  • Voorzitter: de heer mr. M. Bierman
  • Penningmeester: de heer drs. V.T. Smit
  • Algemeen bestuurslid: mevrouw drs. D. de Nie

 


mw R.B. Slobbe, dhr V. Smit, mw D. de Nie, dhr M. Bierman

 

Staf en samenwerkingspartner

Stichting Hemus kiest ervoor om op praktijkschaal ‘in het veld’ ervaring op te doen. Voor de exploitatie en uitvoering van de landbouwactiviteiten is Hemus BV opgericht. Dit betekent dat het landbouwbedrijf direct vergelijkbaar is met andere landbouwbedrijven. Stichting Hemus is de enige aandeelhouder. De werkzaamheden van Hemus BV worden uitgevoerd door ERF BV.

 

Bekijk: