Prijswinnaars Oosterwold Ontkiemt bekend

Op zaterdag 21 mei waren we te gast op stadsboerderij Vliervelden tijdens de inspiratiedag Oosterwold Ontkiemt, op de gezamenlijke stand van ERF en Hemus konden mensen deelnemen aan een miniquiz en het raden van het aantal veldbonen in een pot op de stand.

Miniquiz

De quiz bleek moeilijk te zijn, er was niemand die alle vragen goed heeft beantwoord. Daarom hebben wij gemeend alle deelnemers te belonen met deelname aan een leuke landbouwexcursie. Onderstaand nog een keer de antwoorden op de vragen:

  1. Gemiddeld haal je 5.800 kg erwten van 1 biologische ha;
  2. Een zweefvlieg is functioneel voor de landbouw omdat hij natuurlijke vijanden als luizen eet en hij bijdraagt aan bestuiving;
  3. Het gewas op de foto was pastinaak;
  4. ERF staat voor Exploitatie Reservegronden Flevoland;
  5. Hemus is de Latijnse naam voor de rivier de Eem.

 

Raden aantal veldbonen in de pot

Bezoekers konden een moestuinboek voor kinderen winnen als ze goed raadden hoeveel veldbonen er in de pot zaten. Het aantal van 1996 (het oprichtingsjaar van ERF) werd niet geraden, maar mevrouw Uijterwaal zat er met 2.500 het dichtst bij. Zij is de winnares van dit leuke boek. We wensen (de kleinkinderen van) mevrouw Uijterwaal veel plezier met de gewonnen prijs.