Strokenteelt

Strokenteelt is een teeltsysteem dat met gewasdiversiteit een hogere biodiversiteit levert en daardoor een weerbaarder systeem is tegen ziekten, plagen en weersomstandigheden. In het strokenteelt project werkt Hemus nauw samen met “grote zus” ERF BV, die in de loop der jaren veel praktijkervaring heeft opgedaan met deze manier van telen.

Agroforestry

Stichting Hemus is op diverse manieren aan de slag met agroforestry. Het project komt inmiddels tot uitvoering: de eerste bomen zijn geplant!

De Stichtse Lijn

De Stichtse Lijn is een – nog aan te leggen – rechtstreekse openbaar vervoersverbinding tussen Almere en Utrecht. De Stichtse Lijn wordt ingericht met strokenteelt en agroforestry.

Dutch Edamame

De eiwittransitie is volop aan de gang en biedt verschillende kansen voor agrarisch ondernemers. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen rondom teelt, verwerking en afzet. Daarom zetten we ons in voor het project ‘Dutch Edamame’.

Symbizon

Hemus doet mee aan de ontwikkeling van ‘Symbizon’: een concept waarbij energieproductie en een duurzame vorm van landbouw met behoud of zelfs versterking van de biodiversiteit hand in hand gaan.