Agroforestry

PPS Agroforestry

 

Wat is agroforestry?

Agroforestry is het landbouwsysteem waarbij houtige gewassen zoals bomen en struiken worden geïntegreerde met de teelt van (eenjarige) gewassen of het houden van vee. Het is een traditioneel systeem dat nu weer volop in de belangstelling staat, vanuit de behoefte om meer (bio)diversiteit en weerbaarheid in de landbouw te creëren.

 

Wat doen we ermee?

Stichting Hemus is op diverse manieren aan de slag met agroforestry. We hebben nog vele vragen en uitdagingen. Daarom zijn we blij dat we de afgelopen jaren meededen met de PPS Agroforestry. Er is een netwerk opgebouwd en er zijn allerlei excursies en kennisdeelbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast hebben we ondersteuning gekregen bij het opstellen van onze plannen. De PPS krijgt een vervolg van vier jaar. Zo kunnen we ook de komende jaren blijven leren. De nadruk van de nieuwe PPS ligt op het ontwikkelen van economisch haalbare concepten. Toch blijft de monitoring van opbrengsten, biodiversiteit en koolstofopslag een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Zowel op het perceel dat we pachten van Het Flevo-landschap als op de Stichtse Lijn gaan we dit jaar nog struiken en bomen planten. Met name het plan voor Het Flevo-landschap is zo opgezet dat het een proefopzet is voor monitoring. Bekijk hiervoor ook de tekening: