Strokenteelt

Kennisopbouw strokenteelt

Wat hebben we al geleerd over strokenteelt? Ontdek meer hieronder en op de website van de WUR. Voor meer informatie klik hier.

 

Waarom strokenteelt?

Strokenteelt is een teeltsysteem dat met gewasdiversiteit een hogere (bodem)biodiversiteit levert en daardoor een weerbaarder systeem is tegen ziekten, plagen en weersomstandigheden. Door de verschillende gewassen goed te kiezen, kunnen ze elkaar versterken. En door afwisselend bloemrijke met rooigewassen te telen, is er meer bovengrondse biodiversiteit. ERF BV heeft inmiddels de ervaring dat strokenteelt goed uitvoerbaar is, hoewel er nog veel vragen zijn. Het is daarom fijn dat er samenwerking is met onderzoekers van de WUR.

ERF BV en inmiddels ook Hemus passen strokenteelt toe op zo’n 100 ha. Onderzoekers van het onderzoeksproject ‘Strokenteelt’ van de WUR (onder leiding van Dirk van Apeldoorn) doen al sinds 2016 onderzoek naar het effect van strokenteelt op opbrengst, het voorkomen van ziekten en plagen en op de biodiversiteit. In het voorjaar van 2022 is een aanvraag voor een vervolg goedgekeurd, daardoor kan het onderzoek doorgaan en krijgt het een verdieping.

 

Beter een goede buur dan een verre vriend…

… Dat geldt ook voor de gewassen die in stroken naast elkaar worden geteeld. Uit de onderzoeksresultaten over 2020 en 2021 blijkt dat knolselderij en pastinaak goede buren voor andere gewassen zijn. Vooral de broccoli deed het goed naast pastinaak. Helaas is dit vanuit de praktische invalshoek voor het oogsten geen ideale combinatie. Dit voorbeeld geeft aan hoe belangrijk het is dat wetenschappelijk onderzoek en de praktische ervaring van de ondernemer met elkaar gecombineerd worden en er samen geleerd wordt.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor vragen rondom grondbewerkingen en biodiversiteit: wat als er vanuit landbouwkundig oogpunt al geëgd moet worden, maar de gele kwikstaart nog nestelt in het wintergraan? Leuk om te melden: in 2021 kwamen er wel zes broedparen van de gele kwikstaart voor in de strokenteelt. Mogelijk door de combinatie van haver naast veldbonen, zodat de vogels beschikten over een broedplaats én fourageergewas. De resultaten bevestigden eerdere onderzoeksresultaten dat er in de strokenteelt voor aardappel en knolselderij significant minder ziekten voorkwamen.