Projecten

Hiervoor zet Hemus zich in

Een rendabel agro-ecologisch voedselproductiesysteem: daar gaan we voor. Dit doen we samen met onze partners, zoals ERF BV. Ontdek enkele projecten waar we momenteel aan werken.

Strokenteelt is een teeltsysteem dat met gewasdiversiteit een hogere biodiversiteit levert en daardoor een weerbaarder systeem is tegen ziekten, plagen en weersomstandigheden. In het strokenteelt project werkt Hemus nauw samen met "grote zus" ERF BV, die in de loop der jaren veel praktijkervaring heeft opgedaan met deze manier van telen.
Stichting Hemus is op diverse manieren aan de slag met agroforestry. Het project komt inmiddels tot uitvoering: de eerste bomen zijn geplant!
De Stichtse Lijn is een - nog aan te leggen - rechtstreekse openbaar vervoersverbinding tussen Almere en Utrecht. De Stichtse Lijn wordt ingericht met strokenteelt en agroforestry.
De eiwittransitie is volop aan de gang en biedt verschillende kansen voor agrarisch ondernemers. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen rondom teelt, verwerking en afzet. Daarom zetten we ons in voor het project 'Dutch Edamame'.
Hemus doet mee aan de ontwikkeling van ‘Symbizon’: een concept waarbij energieproductie en een duurzame vorm van landbouw met behoud of zelfs versterking van de biodiversiteit hand in hand gaan.