Projecten

Hiervoor zet Hemus zich in

Een rendabel agro-ecologisch voedselproductiesysteem: daar gaan we voor. Dit doen we samen met onze partners. Ontdek enkele projecten waar we momenteel aan werken.

Stichting Hemus is op diverse manieren aan de slag met agroforestry. We hebben nog vele vragen en uitdagingen. Daarom zijn we blij dat we de afgelopen jaren meededen met de PPS Agroforestry.
De Stichtse Lijn is een - nog aan te leggen - rechtstreekse openbaar vervoersverbinding tussen Almere en Utrecht. De Stichtse Lijn wordt ingericht met strokenteelt en agroforestry.
De eiwittransitie is volop aan de gang en biedt verschillende kansen voor agrarisch ondernemers. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen rondom teelt, verwerking en afzet. Daarom zetten we ons in voor het project 'Dutch Edamame'.
Hemus doet mee aan de ontwikkeling van ‘Symbizon’: een concept waarbij energieproductie en een duurzame vorm van landbouw met behoud of zelfs versterking van de biodiversiteit hand in hand gaan.