Actieplan Akkervogels Flevoland overhandigd aan de provincie

Vijftien partijen, waaronder Hemus,  slaan de handen ineen voor de akkervogels in Flevoland. Er zijn dringend extra inspanningen nodig voor de akkervogels in Flevoland. Daarom hebben we een Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033 opgesteld, dat op 22 mei is overhandigd aan de Flevolands gedeputeerden Harold Hofstra (natuur) en Jan Klopman (landbouw). Rode draad in het actieplan […]