Hemus als proeftuin Landbouw: Meerdere Smaken

Hemus is proeftuin Landbouw: Meerdere Smaken geworden. We brengen partijen samen om met ons innovatieve teeltsystemen als strokenteelt en agroforestry verder te ontwikkelen. Ook zorgen we voor kennisdeling.