Slotbijeenkomst Dutch Edamame 14 november 2023

Recensie Slotbijeenkomst Dutch Edamame 2023 Als penvoerder van het project Dutch Edamame, teler én mede organisator van deze culinaire kennisdeelbijeenkomst, onderschrijf ik van harte de woorden van Remco Temmink. We werken verder aan een florerende integrale keten voor de verse soja uit Flevoland. Rosemarie Slobbe  – Directeur-bestuurder Hemus Zie bijdrage op LinkedIn van Remco Temmink: […]

Hemus als proeftuin Landbouw: Meerdere Smaken

Hemus is proeftuin Landbouw: Meerdere Smaken geworden. We brengen partijen samen om met ons innovatieve teeltsystemen als strokenteelt en agroforestry verder te ontwikkelen. Ook zorgen we voor kennisdeling.