We kunnen aan de slag met agroforestry

Nu het bestemmingsplan voor een deel van Noorderwold Eemvallei is goedgekeurd door de gemeente Zeewolde, kunnen we aan de slag met de uitvoering van onze plannen voor agroforestry op de 4 ha die we pachten van Stichting Flevo-landschap.

Hemus heeft samen met ERF en WUR een plan gemaakt voor een teeltsysteem waarbij het verhogen van de biodiversiteit een belangrijke doelstelling is. We gaan onderzoeken en ervaren of de opbrengst van agroforestry in combinatie met strokenteelt het verdienmodel hiervoor kan vormen.

Meer weten?
Ontdek het persbericht.
Lees verder over agroforestry.