Werkwijze

De realisatie van een rendabel agro-ecologische voedselproductiesysteem: daar gaan we voor. Samen met onze partners.

Terwijl we onderzoeken en experimenten opzetten, bouwen we kennis op en laten we zien wat er mogelijk is. Hoe realiseren we dit?

1. Op gronden in langdurig beheer

De gewenste integratie van landbouw en natuur realiseren we op gronden die we langdurig in beheer hebben. Hiervoor gaan we ook extra en eigen grond verwerven. We ontwikkelen een agro-ecologisch teeltsysteem dat past bij het landschap. Denk aan: strokenteelt, agroforestry, paludicultuur, mengteelt en teelt van eiwitrijke gewassen (zoals soja of veldbonen).

2. In samenwerking met partners

Voor kennisontwikkeling werken we samen met partners. Dit doen we in tijdelijke projecten of juist met langdurige samenwerkingen.

We borduren vooral voort op de bestaande praktijkkennis van onze directe partner ERF BV. Andere partners zijn o.a.: Wageningen University & Research (WUR), Stichting Flevo-landschap en verschillende collega’s uit de sector.

3. Door alle kennis te delen

Alle kennis die we opdoen, delen we graag. Met agrarisch ondernemers in binnen- en buitenland, ketenpartijen, beleidsmakers, docenten en studenten en consumenten. Het gaat om praktische kennis over de teelt en de effecten op opbrengst én biodiversiteit.

En zeker ook om kennis over het belang van een agro-ecologische landbouw. Dit doen we zelf of in samenwerking met anderen: door excursies, masterclasses, cursussen op maat en diverse stageplekken. Of lees onze veldervaringen en resultaten in ‘Strokelenteelt in de praktijk – het kan wél!’ (2023).

 

Meer weten?

Ontdek de projecten waarin we onze kennis opbouwen.

Denkt u nu: ik wil ook bijdragen aan een nieuwe, toekomstgerichte manier van voedselproductie? Neem dan contact op via info@hemus.nu of met Rosemarie Slobbe (directeur-bestuurder van Hemus), via rosemarie.slobbe@hemus.nu.