Werkzaamheden Stichtse Lijn

Begin oktober zijn de werkzaamheden op de Stichtse lijn hervat. Vanwege de droge zomerperiode hebben we de werkzaamheden uitgesteld, omdat de grond te hard was om te bewerken.
Om de grond te kunnen bewerken en de bewerkte grond fijn genoeg te krijgen was vocht nodig. Daarnaast is er ook voor het inzaaien van de groenbemester voldoende vocht nodig zodat de groenbemester kan kiemen. De laatste paar weken heeft het voldoende geregend om nu met deze werkzaamheden te kunnen starten. We zullen de grond bewerken van de middelste 18 meter. De buitenste 6 meter aan beide zijden blijft voorlopig gras.